هم تیمی میشم


در مرصوص


درباره ما


تهران - آدرس مجموعه سفیری نو تقاطع جمهوری اسلامی فلسطین کوچه درخشان پ ؟؟؟

+98 930 9050266

info@fajino.irدرباره سفیری نو بیشتر بدانید

قرار است با هم داستانی را بخوانیم. داستان یک کسب و کار که در شرف سقوط بود و توانست با ساختن یک وب سایت و تولید محتوا نجات پیدا کند. قهرمان این داستان، یک سازندۀ استخر به نام مارکوس شریدان است... قرار است با هم داستانی را بخوانیم. داستان یک کسب و کار که در شرف سقوط بود و توانست با ساختن یک وب سایت و تولید محتوا نجات پیدا کند. قهرمان این داستان، یک سازندۀ استخر به نام مارکوس شریدان است...