بررسی وضعیت خانواده در ایران


-در سال 1363 در بین 180 کشور جهان،رتبه108 را داشته ولی امروزپس از آمریکا ،دانمارک ومصر در رتبه چهارم قرار دارد.در 6ماه اول سال 1397 به اندازه کل سالهای90تا92 طلاق داشتیم. -در جامعه ما قبح طلاق شکسته شده است به حدی که برای آن جشن گرفته می شود ریشه یابی عوامل داخلی:ریشه ی این وضع و آمار بالای طلاق در جامعه بر می گردد به23 سال پیش که سازمان پژوهش های صدا وسیما به این نتیجه رسید که میزان مرد سالاری در کشور ما زیاد است و به همین جهت بر مبنای سیاست گذاری تصمیم گرفت در تمامی برنامه های خود زن ها را بالاتر از مردان قرار داده و مردان را بعضا انسان هایی بی عرضه و ذلیل نشان دهند. عوامل خارجی: در سال 1388پروتکل صهیونیسم در اسرائیل برگزار شد و در آن نخبگان صهیونیسم به این نتیجه رسیدند که باید بنیاد خانواده را در ایران متزلزل کنند و برای آن برنامه ریزی کرده اند مهم ترین عوامل طلاق در ایران 1.اعتیاد 2.خیانت 3.دخالت دیگران 4.عدم اطلاع درست وصحیح از همسرداری اصلاح سبک زندگی هر انسان دارای سه نوع سبک زندگی است: 1.فردی 2.اجتماعی 3.خانوادگی -هر انسانی باید ابتدا سبک زندگی فردی خود را و سپس سبک زندگی خانوادگی و پس از آن سبک زندگی اجتماعی خود را اصلاح کند انواع هوش همه ی هوش های انسان زیر مجموعه 5 هوش زیر می باشند 1.هوش رفتاری(هوش استفاده از از دست و پا) 2.هوش منطقی(هوش در حساب و حافظه) 3.هوش هیجانی(مجموعهخ هوش های ارتباطی و عاطفی) 4.هوش معنوی(رابطه انسان با خدا) 5.هوش روانی(خود شناسی،همسرشناسی،ارتباط شناسی) انسان برای ارتقای زندگی خود باید این هوش ها را تقویت کند